मंडळ अधिकारी यांनी केली तहसीलदार व शासनाची फसवणूक, आवाळपूर येथील प्रकार

0
780

मंडळ अधिकारी यांनी केली तहसीलदार व शासनाची फसवणूक, आवाळपूर येथील प्रकार

आवाळपूर :- शेतकरी हा दिवस रात्र राब – राबून स्वतःचे च नाही तर इतरांचे सुध्दा पोट भरत असतो ऐवढेच नाही तर येणाऱ्या अस्मानी सुलतानी संकटांना तोंड देत असतो.यात आता शासनाचे अधिकारी सुध्दा भर देत असल्याचे दिसून येत आहे. नांदा-आवाळपूर शेत शिवारातील रस्ता मोकळा केला असे पत्रात दाखवून मंडळ अधिकारी यांनी तहसीलदार व शासनाची फसवणूक केल्याचे निदर्शनास आले आहे.

सविस्तर वृत्त असे की, मायाबाई झाबाजी जमदाडे आवाळपुर दुधडेरी यांची नांदा सर्वे क्र 182 मध्ये 1.41 येथे शेत असून त्यांना शेतात जायला – यायला रस्ता नसल्याने त्यांनी 2019 मध्ये तहसीलदार यांचे कडे तक्रार केली व त्यांनी दि.15 जुलै 2019 अन्वये आदेश पारीत झाला त्यानुसार रस्ता मोकळा करुन देण्यात आला होता.

मात्र शेजारील शेतकरी यांनी मला न विचारता व माझ्या शेतातून सदर रस्ता काढला असल्यामुळे त्यांनी तो ट्रॅक्टर नी नांगरून टाकला व त्या ठिकाणी कपास लागवड केली. आता दोन्ही शेतकरी शिव धुरा जाण्या येण्या करिता असला तरी ते रस्ता द्यायला तयार न्हवते.

रस्ता केलेला मोडला अशी पुन्हा तक्रार दि.2 जुन 2020 तहसीलदार यांचा कडे केली. पत्राचे अनुषंगाने मंडळ अधिकारी व तलाठी हे मौक्यावर दि. 6 ऑक्टोंबर 2020 ला आलेले होते. दोन्हीं शेजारील शेतकरी यांनी आपण स्व:ताचा शेतीची मोजणी करुन 4.4 फुट रस्ता खुला करण्याचे मान्य केले. परंतू त्यांनी शेताची मोजणी न केल्याने परत दि.28 ऑक्टोंबर 2020 ला पत्र काढून येत्या 30दिवसाचा आत शेत मोजून रस्ता मोकळा न केल्यास आदेशानुसार रस्ता मोकळा करण्यात येईल असे पत्र देण्यात आले.

परंतू रस्ता मोकळा झालाच नाही पुन्हा नायब तहसीलदार यांनी दि. 22 फेब्रुवारी 2021 मंडळ अधिकारी यांना आपणास एक वर्षाचा कालावधी झाला तरी आपण रस्ता मोकळा करून देत नसल्याने शासकीय कामात हयगय करीत असल्याने येत्या 7 दिवसात रस्ता मोकळा करून द्यावा अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येईल असे पत्र दिले.

मात्र मंडळ अधिकारी यांनी कसलाही विचार न करता दिलेल्या दि. 22 फेब्रुवारी 2021 याच तारखेला चक्क रस्ता मोकळा झाल्याचे दाखवून पत्र दस्ती ला लावून ठेवले प्रत्यक्षात मात्र रस्ता मोकळा झालाच नाही. ही बाब तहसीलदार यांचा कडे विचारणा करण्यास गेले असता उघडकीस आली. यावरून अधिकारी शेतकऱ्याचा समस्ये विषयी किती गंभीर आहे हे या प्रकरणा वरून दिसून येत आहेत.

साहेबांनी रस्ता मोकळा केल्याचे पत्रात दाखविले आहे. याची आम्हला काही खबरच नाहीं उलट रस्ता जैसे ते आहेत. मंडळ अधिकारी यांना निलंबित करून लवकरात-लवकर वरिष्ठ अधिकारी यांनी लक्ष देवून तातळीने रस्ता मोकळा करून द्यावा. – झाबाजी जमदाडे आवाळपूर

माझ्याकडे या प्रकरणाचा अहवाल प्राप्त झाला नाही. अहवाल बघून पुढील कारवाई करण्यात येईल. – प्रवीण चिडे नायब तहसीलदार कोरपना

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here