पोंभुर्णा तालुक्यातील ग्रामपंचायतीचे सरपंच आरक्षण जाहीर

0
1102

पोंभुर्णा तालुक्यातील ग्रामपंचायतीचे सरपंच आरक्षण जाहीर 

*वेळवा➡️अनु जाति सर्वसाधारण*

*थेरगाव ➡️ अनुसुचित जाती सर्वसाधारण*

*फुटाना ➡️अनु जाति महिला*

*चेक आंबेधानोरा➡️अनु जमाती महिला*

*मोहाळा➡️अनु जमाती महिला*

*चेकठाणेवासणा➡️अनु जमाती महिला*

*चेकहत्तिबोडी➡️अनु जमाती महिला*

*जामतुकुम ➡️अनु जमाती महिला*

*जामखुर्द,.➡️ अनुसूचित जमाती सर्वसाधारण*

*भिमणी,.➡️ अनुसूचित जमाती सर्वसाधारण*

*चेकठाणा, ➡️ अनुसूचित जमाती सर्वसाधारण*

*नवेगाव मोरे ➡️ अनुसूचित जमाती सर्वसाधारण*

*चेकबल्लारपुर,.➡️ नामाप्र महिला*

*चेक फुटाना,➡️नामाप्र महिला*

*उमरी पोतदार,➡️नामाप्र महिला*

*बोर्डा बोरकर, ➡️नामाप्र महिला*

*कसरगट्टा➡️नामाप्र सर्वसाधारण*

*घाटकुळ➡️नामाप्र सर्वसाधारण*

*केमारा➡️नामाप्र सर्वसाधारण*

*देवाडा खुर्द,नामाप्र सर्वसाधारण*

*देवाडा बुज,➡️सर्वसाधारण महिला*

*बोर्डा झु,➡️सर्वसाधारण महिला*

*जुनगाव,➡️सर्वसाधारण महिला*

*घोसरी,➡️सर्वसाधारण महिला*

*चिंतलधाबा ➡️सर्वसाधारण महिला*

*चेक आष्टा,➡️सर्वसाधारण महिला*

*दिघोरी,➡️सर्वसाधारण*

*सातारा भोसले,➡️सर्वसाधारण*

*पिपरी देशपांडे,➡️सर्वसाधारण*

*घनोटि, ➡️सर्वसाधारण*

*आष्टा ➡️सर्वसाधारण*

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here