घुग्घुस नगरपरिषद प्रशासन शहरातील दुकानदारांना दंड ठोकणार

349

घुग्घुस नगरपरिषद प्रशासन शहरातील दुकानदारांना दंड ठोकणार

 

घुग्घुस शहरातील सर्व दुकानदारांना नगरपरिषद सुचनेनुसार आपल्या दुकानातील साहित्य रस्त्यावर ठेवून मालाची विक्री करीत असल्याने वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

त्यामुळे शहरातील सर्व दुकानदारांनी दुकानातील साहित्य रस्त्यावर ठेवून वाहतुकीस अडथळा निर्माण करु नये, असे कळविण्यात आले आहे.

तसेच महाराष्ट्र शासन अधिसूचना 2018 अन्वये दुकानदारांनी, सर्व नागरिक, व्यापारी, विक्रेते यांनी थर्माकोल, संवेदनशील वस्तूंचे उत्पादन, वापर, विक्री, वाहतूक, हाताळणी, साठवणूक, प्लास्टिकचा वापर यावर बंदी घालण्यात आली आहे. प्लास्टिकचा वापर करताना आढळल्यास नियमानुसार कार्यवाही करून दंड आकारण्यात येणार आहे.

रस्त्यावर माल ठेवून विक्री करताना आढळल्यास सदर मालाची जप्तीची कार्यवाही करुन रुपये ५०० दंड आकारण्यात येईल, असे नगरपरिषद घुग्घुस प्रशासनातर्फे कळविण्यात आले आहे.

advt